Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 14.3.2019

Lähde: Ajankohtaista

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

17 § Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen vuodelta 2018 liitteiden mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 § Sosiaali- ja terveystoimialan määrärahojen sitomiset ja korotukset sekä tilinpäätöstiedot vuodelta 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
- esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2018 tilinpäätöksen
- hyväksyä sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2018 talousarvion tulosalueiden määrärahojen korotusesitykset että kustannuspaikkojen määrärahaylitykset ja sitomiset liitteiden mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 § Seinäjoen Energia Oy:n / Seinäjoen Vesi ja Koivulakson Vesi Oy:n toiminta-alueet, sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa yllä mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle Seinäjoen kaupungin alueella Seinäjoen Energia Oy:n/Seinäjoen Vesi vesijohtoverkoston toiminta-alueesta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 § Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu, lausunto raportista
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi STM:lle annetun lausunnon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

21 § Viranhaltijapäätökset
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätiedot:
Puheenjohtaja Sirkka Penttilä, p. 050 5208785
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta, p. 040 5910968

Suositut kortit

Kerro meille toiveesi asukasosallistumisen kehittämiseksi!Osallisuus/Participation
Tässä kyselyssä kartoitamme ensiksi vastaajien taustatietoja, jonka jälkeen julkaisemme päivittäin osallisuuteen liittyvän kysymyksen heinäkuun ajan.
Kerro meille toiveesi asukasosallistumisen kehittämiseksi!Osallisuus/Participation
Kerro meille, miten asukkaiden, yritysten ja muiden kuntalaisten pitäisi tulla kuulluksi ja päästä osallistumaan kunnan toimintaan ja kehittämiseen? Kesän aikana selvitämme, mitä osallisuus merkitsee kuntalaisille.