Hyvinvointilautakunnan 14.3.2019 kokouksen päätökset

Lähde: Ajankohtaista

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

10 § TEAviisarin tulokset Seinäjoki / Liikunta 2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi TEAviisarin tulokset. Liikuntapalveluiden tulevissa kehittämiskohteissa tullaan huomioimaan saadut tulokset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 § Täsmennyksiä erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin ehtoihin
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin hakemiseen tehdyt muutokset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 § Kesän uimakoulut
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy esityksen mukaan kesän 2019 uimakoulutoiminnan ja perittävät maksut.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 § Määrärahaylitysten sitomiset ja korotukset vuodelta 2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta
- merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.12.2018
- merkitsee tiedoksi tulosalueiden määrärahojen ylitysesitykset kaupunginhallitukselle ja valtuustolle
- päättää hyväksyä kustannuspaikkojen määrärahaylitysten sitomiset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 § Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi tulosaluejohtajien laatimat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiset vuodelta 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 § Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Suositut kortit

Keskustele, ideoi ja innostu!Yleistä
Kaupunkistrategian kehittämiseen tarvitaan sinun mielipiteitäsi ja näkemyksiäsi.  
Vaikuta Seinäjoen tulevaisuuteen osoitteessa http://strategia.elamaniseinajoki.fi/
INTERNATIONAL CLUBYleistä
Haluatko kansainvälistyä ja tutustua uusiin kulttuureihin?! Ensimmäinen tapaaminen 16.11.2017 klo 17.00-18.30,  Nuorisokeskus (Puskantie 3). 
15-29 -vuotiaille. 

Nuorisopalvelut
Seinäjoen 4H-yhdistys
Tervetuloa Rinkiin!Yleistä
Olet ladannut Seinäjoen kaupungin Rinki-sovelluksen.

Rinkiä käytetään kuntalaisten ja muiden kaupungin sidosryhmien kuulemiseen. Jotkut esitettävät kysymyskortit saattavat olla myös sijaintiin perustuvia, joten jos haluat saada esimerkiksi mahdollisia asuinalueeseen liittyviä kysymyksiä, anna sovellukselle lupa puhelimesi sijaintitietojen käyttämiseen. Mikäli haluat ilmoitukset uusista kysymyksistä puhelimeesi ilmoitusviesteinä (push notifications), anna lupa myös niille.

Uutta sisältöä julkaistaan säännöllisesti. Ringillä tavataan!
Mihin ikäryhmään kuulut?Yleistä
Vastauksesi auttaa meitä tulkitsemaan Ringin käyttöä.
Millä postinumeroalueella asut?Yleistä
Vastaustasi voidaan hyödyntää paikkatietoon perustuvien kysymysten esittämisessä.