Hyvinvointilautakunnan 14.3.2019 kokouksen päätökset

Lähde: Ajankohtaista

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

10 § TEAviisarin tulokset Seinäjoki / Liikunta 2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi TEAviisarin tulokset. Liikuntapalveluiden tulevissa kehittämiskohteissa tullaan huomioimaan saadut tulokset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 § Täsmennyksiä erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin ehtoihin
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin hakemiseen tehdyt muutokset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 § Kesän uimakoulut
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy esityksen mukaan kesän 2019 uimakoulutoiminnan ja perittävät maksut.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 § Määrärahaylitysten sitomiset ja korotukset vuodelta 2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta
- merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.12.2018
- merkitsee tiedoksi tulosalueiden määrärahojen ylitysesitykset kaupunginhallitukselle ja valtuustolle
- päättää hyväksyä kustannuspaikkojen määrärahaylitysten sitomiset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 § Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi tulosaluejohtajien laatimat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiset vuodelta 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 § Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Suositut kortit

Kerro meille toiveesi asukasosallistumisen kehittämiseksi!Osallisuus/Participation
Tässä kyselyssä kartoitamme ensiksi vastaajien taustatietoja, jonka jälkeen julkaisemme päivittäin osallisuuteen liittyvän kysymyksen heinäkuun ajan.
Kerro meille toiveesi asukasosallistumisen kehittämiseksi!Osallisuus/Participation
Kerro meille, miten asukkaiden, yritysten ja muiden kuntalaisten pitäisi tulla kuulluksi ja päästä osallistumaan kunnan toimintaan ja kehittämiseen? Kesän aikana selvitämme, mitä osallisuus merkitsee kuntalaisille.