Eepos-kirjastojen uusi lukudiplomi on valmis

Lähde: Ajankohtaista

Uuden Eepos-diplomin nimi on Lukuliekki. Liekki kuvastaa toisaalta nuotioita, joiden äärellä tarinoita on aina kerrottu. Toisaalta nykyään kirjojen, satujen ja tarinoiden maailma on saanut paljon kilpailijoita ja lukemisen liekki tarvitsee erityistä sytyttämistä ja kipinää.

Lukuliekkiä voi suorittaa esikoulusta peruskoulun 9. luokkaan saakka. Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa lapsia kirjallisuuden pariin, ylläpitää lukuintoa sekä saada lapset nauttimaan hyvistä kirjoista ja tarinoista. Esikoulussa ja peruskoulun alaluokilla lukudiplomissa korostuu kirjojen tutuksi tekeminen, tarinoiden maailmaan pääseminen sekä lukemisen alkeet. Myöhemmin ja erityisesti yläkoulussa painotetaan enemmän monipuolista lukemista sekä erilaisiin kirjallisuuden lajeihin tutustumista.

Lukuliekkiin sopivasti lukudiplomin maskotin nimi on Lieska. Sen, samoin kuin diplomin graafisen ilmeen, on toteuttanut mainostoimisto Propaganda. Värikäs Liekki-lohikäärme kasvaa diplomin edistyessä pyöreästä pallerosta tultasyökseväksi, voimakkaaksi lukusankariksi. Lieska tullaan näkemään mm. julisteissa ja Lukudiplomin materiaaleissa.

Opettajien toiveiden mukaan lukudiplomissa ja sen suorittamisessa korostetaan joustavuutta, valinnanvapautta ja helppoutta. Diplomilla halutaan innostaa ja houkuttaa lapsia lukemaan eikä pelottaa luku-urakalla. Tavoitteena on, että jokainen lapsi, joka aloittaa lukudiplomin suorittamisen, saa sen myös suoritettua.

Kirjastohenkilökunta on tehnyt eri luokka-asteille kirjalistoja, joiden lukemista kirjasto erityisesti suosittelee. Kirjalistat auttavat kirjojen valinnassa. Listojen sisältö on kuitenkin suuntaa antava. Kirjat on listattu eri genreihin, esimerkiksi tarinat, runot ja sarjakuvat. Kirjoja saa valita myös listojen ulkopuolelta lapsen lukutaidon ja kiinnostuksen mukaan. Syksyn aikana julkaistaan lukudiplomiin liittyvä 3.–4.-luokkalaisille suunnattu verkkopeli.

Kaikki lukudiplomiin liittyvä materiaali löytyy Eepos-verkkokirjastosta.

Esiopetuksen ja alakoulujen lukudiplomit

Yläkoulujen lukudiplomit

Lukudiplomi on lukemaan innostamisen ja kirjallisuuskasvatuksen menetelmä, jossa lapset lukevat (koulu)vuoden aikana tietyn määrän kirjallisuutta. Lukudiplomia suoritetaan yleensä kouluissa. Kirjastot tarjoavat ja ylläpitävät lukudiplomia ja sen materiaaleja, koulu puolestaan valvoo ja ohjaa diplomin suorittamista. Kodin tehtävänä on kannustaa lasta.

Monella Eepos-alueen kunnalla on ollut käytössä oma lukudiplomi eri-ikäisille koululaisille. Uusimistarpeiden vuoksi ja päällekkäisen työn välttämiseksi päädyttiin Eepos-kirjastojen yhteiseen lukudiplomiin. Sen työstämiseen saatiin Aluehallintovirastosta hankerahaa. Hankkeen koordinaattorina toimi erikoiskirjastovirkailija Maria Lehtola Seinäjoen pääkirjastosta.

Lisätietoja antavat
Mervi Heikkilä
Seinäjoen kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja
mervi.heikkila(at)seinajoki.fi

Maria Lehtola
hankekoordinaattori
maria.lehtola(at)seinajoki.fi

Suositut kortit

Keskustele, ideoi ja innostu!
Kaupunkistrategian kehittämiseen tarvitaan sinun mielipiteitäsi ja näkemyksiäsi.  
Vaikuta Seinäjoen tulevaisuuteen osoitteessa http://strategia.elamaniseinajoki.fi/
INTERNATIONAL CLUB
Haluatko kansainvälistyä ja tutustua uusiin kulttuureihin?! Ensimmäinen tapaaminen 16.11.2017 klo 17.00-18.30,  Nuorisokeskus (Puskantie 3). 
15-29 -vuotiaille. 

Nuorisopalvelut
Seinäjoen 4H-yhdistys
Tervetuloa Rinkiin!
Olet ladannut Seinäjoen kaupungin Rinki-sovelluksen.

Rinkiä käytetään kuntalaisten ja muiden kaupungin sidosryhmien kuulemiseen. Jotkut esitettävät kysymyskortit saattavat olla myös sijaintiin perustuvia, joten jos haluat saada esimerkiksi mahdollisia asuinalueeseen liittyviä kysymyksiä, anna sovellukselle lupa puhelimesi sijaintitietojen käyttämiseen. Mikäli haluat ilmoitukset uusista kysymyksistä puhelimeesi ilmoitusviesteinä (push notifications), anna lupa myös niille.

Uutta sisältöä julkaistaan säännöllisesti. Ringillä tavataan!
Mihin ikäryhmään kuulut?
Vastauksesi auttaa meitä tulkitsemaan Ringin käyttöä.
Millä postinumeroalueella asut?
Vastaustasi voidaan hyödyntää paikkatietoon perustuvien kysymysten esittämisessä.